Five Poems [Part 1]

Media Noche

Nakita mo na ba? Laman ka ng lahat ng pahayagan!

 

Hindi ako makatakas.

Tatapusin ko pa ang trabaho pero hayan ulit sila…

Paano ba ako makapagtatago?

 

Pero propesyonal ako.

Kailangan yata ngumiti ako.

Kailangan mukha talaga akong matibay.

 

Wala na ba sila?

Wala na pala.

Hatinggabi na.

Salamat sa Diyos.

 

Ito ang inyong isinulat?!

Hindi, ito na ang huli. Ito na ang huli!

Ginawa ninyo akong malaking kasinungalingan.

Nasaan na ang puso sa inyong panulatan?

 

Hayaan ninyong ang aking dugo ang magsalaysay ng aking katotohanan!

 

Ngunit hindi, hindi ito tama.

Kakayanin ko pa ang isang umaga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s